Plot Života Tvojho

V každej oblasti súčasného života sú nové technológie a postupy základom k lepším, rýchlejším a kvalitnejším výsledkom. Preto naša spoločnosť Plot Života Tvojho prichádza s inovatívnymi a progresívnymi metódami zakladania a montáže plotov. 

Východiskom našich technológií je odbúranie mokrých procesov pri výstavbe oplotenia. Pre nás a našich klientov je použitie betónu pri stavbe plotu zastaralé, a nákladné na množstvo a objem materiálu. Tento postup montáže plotov je hlavne časovo náročný, z dôvodu mokrých procesov. (kvalitné vyzretie betónu trvá 14 a viac dní)

Betónované stĺpiky často stratia stabilitu pri hoci len malých terénnych úpravách okolo plota, Nehovoriac o vymŕzaní a vyplavovaní zeminy okolo betónového lôžka. Samozrejme odpadá likvidácia zeminy po výkopoch.

Najväčšia hodnota je čas…

To znamená, že rýchlosť s ktorou staviame plot Vám daruje čas, čo je naša pridaná hodnota ktorá sa nedá ničím nahradiť….

Technológia vŕtaného alebo zatĺkaného spôsobu osadzovania plotových stĺpov či už strojovo, minibagrom (hydraulickým kladivom, vrtákom), alebo ručným elektrickým náradím špeciálne na to upraveným, nás nelimitujú ani pri málo únosných pôdach (podmáčané a bažinaté časti terénu, piesok a štrk…  ) no ani pri extrémne náročných skalných podložiach (kameňolomy, horské a podhorské oblasti…) , prípadne keď sa v trase nového plotu nachádza chodník, terasa alebo iná spevnená plocha. Plotové stĺpy kotvíme do potrebnej hĺbky od 90 do 130 cm.

Materiál, ktorý používame je od najväčšieho stredoeurópskeho výrobcu pletív Retic,s.r.o. Nitra.

Plot môže aj spájať…. Plot života tvojho – za férovú cenu.